(1)
อิ่มใจ พ. .; แก่นจันทร จ. .; ไชยรา อ. . ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย. pajrmu 2021, 14, 217-224.