(1)
ที่ดีอ.; สุริยะพ.; ศรีวรานันท์เ. ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น. pajrmu 2021, 14, 258-269.