(1)
พิชัย ศ. .; โพธิรัตน์โส ญ. . การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์. pajrmu 2021, 17, 289-297.