(1)
พิชัย ศ. . การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ. pajrmu 2021, 16, 165 -.