(1)
นวลฉวี ธ. .; ศรีสะอาด ก. .; แข็งขัน พ. . ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน. pajrmu 2021, 15, 51-61.