(1)
วิริยะอำไพวงศ์ ป. .; สูตรสุวรรณ แ. .; ชมนาวัง ป. .; ศรีสมุทร์ ณ. . โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว. pajrmu 2021, 15, 62-73.