(1)
จงปลื้มปิติ จ. .; เวงสูงเนิน . พ. . การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก. pajrmu 2021, 15, 229-237.