(1)
พิชัย ศ. .; ราชมณี ป. . การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน. pajrmu 2021, 15, 289-296.