(1)
ธรรมวัง ส.; พรตระกูลพิพัฒน์ ส.; ศิริเสถียร ศ. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค. pajrmu 2021, 15, 269-277.