(1)
โพธารสต.; นิมิตรเกียรติไกลห. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา. pajrmu 2021, 13, 216-226.