(1)
แก้วสีขาวอ.; พรรค์พิทักษ์ส.; ท้าวไทยชนะก. แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร. pajrmu 2021, 13, 298-308.