(1)
ตลับนาคจ.; ยะสินธิ์เ.; สวัสดิ์นะทีอ. การประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. pajrmu 2021, 18, 104-110.