(1)
มณีอินทร์ป.; รูปคมแ.; หัสรังค์อ.; เกณฑ์ขุนทดธ.; อ่อนศรีก. ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน. pajrmu 2021, 18, 27-33.