(1)
พัวไพบูลย์พ.; บุญศรีชนะธ.; นันทสารม.; ไชยรักษ์ท.; เกสรมาลาธ.; แสนชัยห. การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus Plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน). pajrmu 2021, 18, 48-57.