(1)
อินทร จ. . .; จินดาหลวง ญ. . .; สอนมณี ศ. .; สีโสภา เ. . . ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม. pajrmu 2021, 18, 33-40.