มณีอินทร์ป., รูปคมแ., หัสรังค์อ., เกณฑ์ขุนทดธ., & อ่อนศรีก. (2021). ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 27-33. https://doi.org/10.14456/paj.2021.3