พัวไพบูลย์พ., บุญศรีชนะธ., นันทสารม., ไชยรักษ์ท., เกสรมาลาธ., & แสนชัยห. (2021). การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 48-57. https://doi.org/10.14456/paj.2021.6