อินทร จ. . ., จินดาหลวง ญ. . ., สอนมณี ศ. ., & สีโสภา เ. . . (2021). ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 33–40. https://doi.org/10.14456/paj.2021.18