วรามิตรว.; พ่วงบริสุทธิ์ส.; เวชกูลว.; พัฒนพานิชว. ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 13, n. 2, p. 149-157, 3 มี.ค. 2021.