มณีอินทร์ป.; รูปคมแ.; หัสรังค์อ.; เกณฑ์ขุนทดธ.; อ่อนศรีก. ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 18, n. 1, p. 27-33, 28 มิ.ย. 2021.