พัวไพบูลย์พ.; บุญศรีชนะธ.; นันทสารม.; ไชยรักษ์ท.; เกสรมาลาธ.; แสนชัยห. การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 18, n. 1, p. 48-57, 28 มิ.ย. 2021.