โพธิ์รัตน์โส ญาณิศา, บุตรศาสตร์ สุนันท์, และ ธรรมปัทม์ พรพิษณุ. 2021. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16 (2):221-27. https://doi.org/10.14456/paj.2019.2.