หงส์ทองคำจตุพร, และ พรมวงศ์รชยา. 2021. “การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium loifolium (L.) Sw.) กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2), 146-54. https://doi.org/10.14456/paj.2017.2.