พัวไพบูลย์พรพรรณ, บุญศรีชนะธนิษฐ์นันท์, นันทสารมนันยา, ไชยรักษ์ทวีทรัพย์, เกสรมาลาธนพงษ์, และ แสนชัยหฤทัย. 2021. “การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus Plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 48-57. https://doi.org/10.14456/paj.2021.6.