อินทร จิรศิต, จินดาหลวง ญาณิศา, สอนมณี ศรัณญา, และ สีโสภา เปรมนภา. 2021. “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (2):33-40. https://doi.org/10.14456/paj.2021.18.