พัวไพบูลย์พ., บุญศรีชนะธ., นันทสารม., ไชยรักษ์ท., เกสรมาลาธ. และ แสนชัยห. (2021) “การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน)”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), น. 48-57. doi: 10.14456/paj.2021.6.