อินทร จ. . ., จินดาหลวง ญ. . ., สอนมณี ศ. . และ สีโสภา เ. . . (2021) “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม”, วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), น. 33–40. doi: 10.14456/paj.2021.18.