[1]
หงส์ทองคำจ. และ พรมวงศ์ร., “การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 146-154, ม.ค. 2021.