[1]
ที่ดีอ., สุริยะพ., และ ศรีวรานันท์เ., “ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 258-269, ม.ค. 2021.