[1]
พิชัย ศ. . และ โพธิรัตน์โส ญ. ., “การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์”, pajrmu, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 289–297, ก.พ. 2021.