[1]
วิริยะอำไพวงศ์ ป. ., สูตรสุวรรณ แ. ., ชมนาวัง ป. ., และ ศรีสมุทร์ ณ. ., “โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 62–73, ก.พ. 2021.