[1]
พิชัย ศ. . และ ราชมณี ป. ., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 289–296, ก.พ. 2021.