[1]
แก้วพรม ไ. ., ขันมา ส. ., พลวิเศษ ว. ., และ อินทร์สำราญ ย. ., “การแยกเชื้อรา Aspergillus spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 382–391, ก.พ. 2021.