[1]
ธรรมวัง ส., พรตระกูลพิพัฒน์ ส., และ ศิริเสถียร ศ., “ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 269–277, มี.ค. 2021.