[1]
แก้วสีขาวอ., พรรค์พิทักษ์ส., และ ท้าวไทยชนะก., “แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 298-308, มี.ค. 2021.