[1]
มณีอินทร์ป., รูปคมแ., หัสรังค์อ., เกณฑ์ขุนทดธ., และ อ่อนศรีก., “ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 27-33, มิ.ย. 2021.