[1]
อินทร จ. . ., จินดาหลวง ญ. . ., สอนมณี ศ. ., และ สีโสภา เ. . ., “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 33–40, พ.ย. 2021.