อินทร จ. . ., จินดาหลวง ญ. . ., สอนมณี ศ. ., และ สีโสภา เ. . . “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 33-40, doi:10.14456/paj.2021.18.