1.
หงส์ทองคำจ, พรมวงศ์ร. การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน. pajrmu [ินเทอร์เน็ต]. 28 มกราคม 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];14(2):146-54. vailable at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248794