[1]
ธีรัชกุลจ., ภิบาลอ. and หัถกิจอ. 2015. ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย. Princess of Naradhiwas University Journal. 8, 1 (Dec. 2015).