[1]
สือแม ซ. 2011. เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย. Princess of Naradhiwas University Journal. 1, 1 (Sep. 2011).