[1]
มะเซ็ง อ. 2011. ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย. Princess of Naradhiwas University Journal. 1, 2 (Sep. 2011).