[1]
ดอเล๊าะ น. 2011. วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง. Princess of Naradhiwas University Journal. 1, 3 (Sep. 2011).