[1]
จันทรเดิม ส. 2011. การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์. Princess of Naradhiwas University Journal. 2, 1 (Sep. 2011).