[1]
เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ. 2011. การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ. Princess of Naradhiwas University Journal. 2, 3 (Sep. 2011).