[1]
ไชยพันธุ์ ส. 2011. ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).