[1]
จุ้ยชุม เ. 2011. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).