[1]
บินระหีม อ., สุรวัลลภ พ., แขกพงศ์ เ. and โต๊ะตาหยง ม. 2011. ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).