[1]
พรหมชัย ส. 2011. เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 2 (Sep. 2011).