[1]
ไชยพันธุ์ ส. and วชิรอำไพ อ. 2011. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ). Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 2 (Sep. 2011).